Şekiller Çizmek ve İçlerini Doldurmak

Şekiller Çizmek ve İçlerini Doldurmak
Şekil için genellikle iki tip işlem vardır. Bunlar, Çizme ve İçini Doldurma işlemleridir. Çizme işlemleri, bir kalem kullanarak şeklin dış çerçevesini çizer ve İçini Doldurma işlemleri de, bir fırça kullanarak şekli boyar. Örneğin; aşağıdaki programda, iki adet dikdörtgen var, bunlardan birisi yeşil bir kalem kullanılarak çizilmiş ve diğeri de kırmızı Fırça kullanılarak içi doldurulmuş.
Örnek1
1.GraphicsWindow.Width =400
2.GraphicsWindow.Height =250
3.GraphicsWindow.PenColor ="Green"
4.GraphicsWindow.DrawRectangle(50, 20, 300, 75)
5.GraphicsWindow.BrushColor = "Red"
6.GraphicsWindow.FillRectangle(50, 140, 300, 75)
7.GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Yukarıdaki Programımızı açıklayalım
1.komut ile grafik penceresinin genişliği 400 birim olarak belirleniyor.
2.komut ile grafik penceresinin yüksekliği 250 birim olarak belirleniyor.
3.komut ile içi boş çerçevenin rengi yeşil olarak belirleniyor.
4.komut ile içi boş bir çerçeve çizdiriliyor.(bu çerçevenin sol üst köşesi sağdan 50 birim, yukarıdan 20 birim aşağısından başlatılıyor… çerçevenin genişliği 300 birim yüksekliği ise 75 birim…   )
5.komut ile içi dolu dikdörtgenin rengi kırmızı olarak belirleniyor.
6.komut ile içi dolu bir dikdörtgen çizdiriliyor.(bu dikdörtgenin üst köşesi sağdan 50 birim, yukarıdan 140 birim aşağısından başlatılıyor… çerçevenin genişliği 300 birim yüksekliği ise 75 birim…   )
7.komut ile grafik penceresi ekranda gösteriliyor.Örnek2


1. GraphicsWindow.Width = 400
2.
GraphicsWindow.Height = 250
3.
GraphicsWindow.PenColor = "Green"
4.
GraphicsWindow.DrawEllipse (50, 20, 300, 75)
5.
GraphicsWindow.BrushColor = "Red"
6.
GraphicsWindow.FillEllipse (50, 140, 300, 75)
7.
GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Yukarıdaki komutları açıklayalım…
1.komut ile grafik penceresinin genişliği 400 birim olarak belirleniyor.
2.komut ile grafik penceresinin yüksekliği 250 birim olarak belirleniyor.
3.komut ile içi boş elipsin rengi yeşil olarak belirleniyor.
4.komut ile içi boş bir elips çizdiriliyor.(bu elipsin sol kenarı sağdan 50 birim, üst kenarı yukarıdan 20 birim aşağısındadır… elipsin genişliği 300 birim yüksekliği ise 75 birim…   )
5.komut ile içi dolu elipsin rengi kırmızı olarak belirleniyor.
6.komut ile içi dolu bir elips çizdiriliyor.(bu elipsin sol kenarı sağdan 50 birim, üst kenarı yukarıdan 140 birim aşağısındadır… elipsin genişliği 300 birim yüksekliği ise 75 birim…   )
7.komut ile grafik penceresi ekranda gösteriliyor


Örnek3


1.GraphicsWindow.Width = 400
2.GraphicsWindow.Height = 175
3.GraphicsWindow.PenColor = "Green"
4.GraphicsWindow.DrawEllipse (50, 30, 125, 125) 
5.GraphicsWindow.BrushColor = "Red"
6.GraphicsWindow.FillEllipse(225, 30, 125, 125)
7.GraphicsWindow.Show()

ve bu programı çalıştırdığınızda...Yukarıdaki komutları açıklayalım…
1.komut ile grafik penceresinin genişliği 400 birim olarak belirleniyor.
2.komut ile grafik penceresinin yüksekliği 175 birim olarak belirleniyor.
3.komut ile içi boş elipsin rengi yeşil olarak belirleniyor.
4.komut ile içi boş bir elips çizdiriliyor. (elipsin eni ve boyu aynı olursa buna daire denir) (bu elipsin sol kenarı sağdan 50 birim, üst kenarı yukarıdan 30 birim aşağısındadır… elipsin genişliği 125 birim yüksekliği ise 125 birim…   )
5.komut ile içi dolu elipsin rengi kırmızı olarak belirleniyor.
6.komut ile içi dolu bir elips çizdiriliyor. elipsin eni ve boyu aynı olursa buna daire denir) (bu elipsin sol kenarı sağdan 50 birim, üst kenarı yukarıdan 30 birim aşağısındadır… elipsin genişliği 125 birim yüksekliği ise 125 birim…   )
7.komut ile grafik penceresi ekranda gösteriliyor.