Kurbağa ile kare çizelim

Kurbağa ile kare çizelim

Bir kare çizmek için, Kurbağanın bir çizgi çizmesini, sağa dönmesini ve bir başka çizgi çizmesini ve dört kenar da tamamlanıncaya kadar bu işleme devam etmesini sağlamamız gerekir.

1.Turtle.Move(100)
2.Turtle.TurnRight()
3.Turtle.Move(100)
4.Turtle.TurnRight()
5.Turtle.Move(100)
6.Turtle.TurnRight()
7.Turtle.Move(100)
8.Turtle.TurnRight()

Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda, sonucun aşağıdaki şekildeki gibi olacağını görebilirsiniz.

Yukarıdaki örneği bir döngü kullanarak ta yapabiliriz.


1.For i = 1 To 4
2.   Turtle.Move(100)
3.   Turtle.TurnRight()
4.EndFor