Kurbağa ile Çokgen Çizelim

Kurbağa ile çokgen çizelim

1.KenarSayisi = 12
2.uzunluk = 400 / KenarSayisi
3.acı = 360 / KenarSayisi
4.For i = 1 To KenarSayisi
5.  Turtle.Move(uzunluk)
6.  Turtle.Turn(acı)
7.EndForYukarıdaki programı çalıştırdığınızda, sonucun aşağıdaki şekildeki gibi olacağını görebilirsiniz.
Yukarıdaki örnekte kenar sayısını yükseltilince şekil bir daire şekline dönüşür.
Biraz önce öğrendiğimiz tekniği kullanarak, ilginç bir sonuç elde edecek şekilde Kurbağanın her seferinde biraz kayarak birden fazla daire çizmesini sağlayabiliriz.

KenarSayisi = 50
DaireSayisi=40
uzunluk = 400 / KenarSayisi
acı = 360 / KenarSayisi 
Turtle.Speed = 8
For j = 1 To DaireSayisi
  For i = 1 To KenarSayisi
    Turtle.Move(uzunluk)
    Turtle.Turn(acı)
  EndFor
  Turtle.Turn(360/DaireSayisi)
EndFor
Yukarıdaki programda, Hızı 8 olarak girerek, Kurbağanın daha hızlı hareket etmesini sağladık. Kurbağanın istediğiniz kadar hızlı gitmesi için, bu değeri 1 ile 10 arasında herhangi bir sayı olarak girebilirsiniz.
yukarıdaki programın ekrandaki görüntüsü