Olaylar ve Etkileşim

Olaylar, örneğin; fareyi hareket ettirmek veya üzerine tıklamak gibi kullanıcı eylemlerine karşı verilen sinyallerdir. Olayların ne olduğunu ve nasıl kullanılabildiklerini anlamanıza yardımcı olacak çok basit bir örneğe bir göz atacağız.

GraphicsWindow.MouseDown = Faretıklandı

Sub Faretıklandı
GraphicsWindow.ShowMessage("Tıkladınız.", "Merhaba")
EndSub 

Diziler

Bu makalemizde dizileri anlatacağım.
Dizilerin ne olduğunu anlatmak için basit bir program yazarak anlatmaya başlayalım.

TextWindow.Write("İsminizi Girin: ")
adı = TextWindow.Read()
TextWindow.WriteLine("Merhaba " + adı) 

Altyordamlar ve Altyordamları kullanmanın avantajları

Bu makalemizde sık sık aynı komutları yazmak yerine kullanacağımız altyordamları ve avantajlarını anlatacağım. Aynı ifadeleri birden fazla kez yazmak muhtemelen çok da anlamlı olmayacaktır. İşte burada Altyordamlar faydalı olurlar.

Kurbağa ile keşik çizgi kullanmak

Kurbağa ile keşik çizgi kullanmak
PenUp işlemini çağırarak, kurbağanın çizmemesini sağlayabilirsiniz. Bu, sizin kurbağayı çizim yapmadan ekranda herhangi bir yere hareket ettirebilmenizi sağlar. PenDown işleminin çağrılması, kurbağanın tekrar çizmeye başlamasını sağlayacaktır. Bu, noktalı çizgiler gibi bazı ilginç efektler elde etmek için kullanılabilir. İşte, bunu noktalı çizgili bir çokgen çizmek için kullanan bir program.


Kurbağa ile Çokgen Çizelim

Kurbağa ile çokgen çizelim

1.KenarSayisi = 12
2.uzunluk = 400 / KenarSayisi
3.acı = 360 / KenarSayisi
4.For i = 1 To KenarSayisi
5.  Turtle.Move(uzunluk)
6.  Turtle.Turn(acı)
7.EndFor


Kurbağa ile altıgen çizelim

Kurbağa ile altıgen çizelim

TurnRight ve TurnLeft işlemlerine ek olarak, Kurbağanın bir de Turn işlemi vardır. Bu işlem, dönme açısını belirten bir girdi alır. Bu işlem kullanılarak, herhangi bir çokgeni çizmek mümkündür. Aşağıdaki program bir altıgen (altı kenarlı bir çokgen) çizer. (altıgenin 6 kenarı olduğu için döngü 6 kere çalışır. 360 derece 6 ya bölünerek sonuç  60 derece  döndürülür)

Kurbağa ile kare çizelim

Kurbağa ile kare çizelim

Bir kare çizmek için, Kurbağanın bir çizgi çizmesini, sağa dönmesini ve bir başka çizgi çizmesini ve dört kenar da tamamlanıncaya kadar bu işleme devam etmesini sağlamamız gerekir.

1.Turtle.Move(100)
2.Turtle.TurnRight()
3.Turtle.Move(100)
4.Turtle.TurnRight()
5.Turtle.Move(100)
6.Turtle.TurnRight()
7.Turtle.Move(100)
8.Turtle.TurnRight()