Olaylar ve Etkileşim

Olaylar, örneğin; fareyi hareket ettirmek veya üzerine tıklamak gibi kullanıcı eylemlerine karşı verilen sinyallerdir. Olayların ne olduğunu ve nasıl kullanılabildiklerini anlamanıza yardımcı olacak çok basit bir örneğe bir göz atacağız.

GraphicsWindow.MouseDown = Faretıklandı

Sub Faretıklandı
GraphicsWindow.ShowMessage("Tıkladınız.", "Merhaba")
EndSub 

Diziler

Bu makalemizde dizileri anlatacağım.
Dizilerin ne olduğunu anlatmak için basit bir program yazarak anlatmaya başlayalım.

TextWindow.Write("İsminizi Girin: ")
adı = TextWindow.Read()
TextWindow.WriteLine("Merhaba " + adı) 

Altyordamlar ve Altyordamları kullanmanın avantajları

Bu makalemizde sık sık aynı komutları yazmak yerine kullanacağımız altyordamları ve avantajlarını anlatacağım. Aynı ifadeleri birden fazla kez yazmak muhtemelen çok da anlamlı olmayacaktır. İşte burada Altyordamlar faydalı olurlar.

Kurbağa ile keşik çizgi kullanmak

Kurbağa ile keşik çizgi kullanmak
PenUp işlemini çağırarak, kurbağanın çizmemesini sağlayabilirsiniz. Bu, sizin kurbağayı çizim yapmadan ekranda herhangi bir yere hareket ettirebilmenizi sağlar. PenDown işleminin çağrılması, kurbağanın tekrar çizmeye başlamasını sağlayacaktır. Bu, noktalı çizgiler gibi bazı ilginç efektler elde etmek için kullanılabilir. İşte, bunu noktalı çizgili bir çokgen çizmek için kullanan bir program.


Kurbağa ile Çokgen Çizelim

Kurbağa ile çokgen çizelim

1.KenarSayisi = 12
2.uzunluk = 400 / KenarSayisi
3.acı = 360 / KenarSayisi
4.For i = 1 To KenarSayisi
5.  Turtle.Move(uzunluk)
6.  Turtle.Turn(acı)
7.EndFor


Kurbağa ile altıgen çizelim

Kurbağa ile altıgen çizelim

TurnRight ve TurnLeft işlemlerine ek olarak, Kurbağanın bir de Turn işlemi vardır. Bu işlem, dönme açısını belirten bir girdi alır. Bu işlem kullanılarak, herhangi bir çokgeni çizmek mümkündür. Aşağıdaki program bir altıgen (altı kenarlı bir çokgen) çizer. (altıgenin 6 kenarı olduğu için döngü 6 kere çalışır. 360 derece 6 ya bölünerek sonuç  60 derece  döndürülür)

Kurbağa ile kare çizelim

Kurbağa ile kare çizelim

Bir kare çizmek için, Kurbağanın bir çizgi çizmesini, sağa dönmesini ve bir başka çizgi çizmesini ve dört kenar da tamamlanıncaya kadar bu işleme devam etmesini sağlamamız gerekir.

1.Turtle.Move(100)
2.Turtle.TurnRight()
3.Turtle.Move(100)
4.Turtle.TurnRight()
5.Turtle.Move(100)
6.Turtle.TurnRight()
7.Turtle.Move(100)
8.Turtle.TurnRight()

Turtle Graphics (Kurbağa)

Turtle Graphics (Kurbağa)

Small Basic’de  pek çok komuta sahip olan bir Turtle(kurbağa) nesnesi bulunur.  Bu makalede, Kurbağayı ekranda grafikler çizmek için kullanacağız. Başlangıç olarak, Kurbağanın ekranda görünür hale gelmesini sağlamamız gerekiyor.  Bunu tek satırlık basit bir programla yapılabilir.
Turtle.Show()
Bu programı çalıştırdığınızda, merkezinde bir yeşil renkli bir şekil olan bir pencere açılacaktır.

Rasgeleleştirmek

Rasgeleleştirmek
ekranın değişik yerlerine rastgele renklerle oluşan noktaları oluşturan program yazalım.
1.GraphicsWindow.Width = 200
2.GraphicsWindow.Height = 200
3.GraphicsWindow.BackgroundColor = "Black"
4.For i = 1 To 300
5.GraphicsWindow.BrushColor = GraphicsWindow.GetRandomColor()
6.x = Math.GetRandomNumber(200)
7.y = Math.GetRandomNumber(200)
8.GraphicsWindow.FillEllipse(x, y, 10, 10)
9. EndFor
ve bu programı çalıştırdığınızda...

İç İçe Daireler

İç İçe Daireler
Bir döngü içerisinde boyutları gittikçe artan daireler çizeceğiz.
1.GraphicsWindow.BackgroundColor = "Black"
2.GraphicsWindow.PenColor = "Red"
3.GraphicsWindow.Width = 300
4.GraphicsWindow.Height = 300
5.For i = 1 To 100 Step 5
6.GraphicsWindow. DrawEllipse (150-i, 150-i, i*2, i*2)
7.EndFor
8.GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

İç İçe Dikdörtgenler

İç İçe Dikdörtgenler
Bir döngü içerisinde boyutları gittikçe artan dikdörtgenler çizeceğiz.
1.GraphicsWindow.BackgroundColor = "Black"
2.GraphicsWindow.PenColor = "Red"
3.GraphicsWindow.Width = 300
4.GraphicsWindow.Height = 300
5.For i = 1 To 100 Step 5
6.GraphicsWindow.DrawRectangle(150-i, 150-i, i*2, i*2)
7.EndFor
8.GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Şekiller Çizmek ve İçlerini Doldurmak

Şekiller Çizmek ve İçlerini Doldurmak
Şekil için genellikle iki tip işlem vardır. Bunlar, Çizme ve İçini Doldurma işlemleridir. Çizme işlemleri, bir kalem kullanarak şeklin dış çerçevesini çizer ve İçini Doldurma işlemleri de, bir fırça kullanarak şekli boyar. Örneğin; aşağıdaki programda, iki adet dikdörtgen var, bunlardan birisi yeşil bir kalem kullanılarak çizilmiş ve diğeri de kırmızı Fırça kullanılarak içi doldurulmuş.
Örnek1
1.GraphicsWindow.Width =400
2.GraphicsWindow.Height =250
3.GraphicsWindow.PenColor ="Green"
4.GraphicsWindow.DrawRectangle(50, 20, 300, 75)
5.GraphicsWindow.BrushColor = "Red"
6.GraphicsWindow.FillRectangle(50, 140, 300, 75)
7.GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Çizgiler Çizmek

Çizgiler Çizmek
GraphicsWindow’ni açtıktan sonra, üzerine şekil, metin ve hatta resim çizebiliriz. Bazı basit şekiller çizmekle başlayalım. İşte, Grafik Penceresine bir çift çizgi çizen bir program.
1. GraphicsWindow.Width = 200
2. GraphicsWindow.Height = 300
3. GraphicsWindow.PenColor = "Green"
4. GraphicsWindow.PenWidth = 5
5. GraphicsWindow.DrawLine(15, 25, 100, 200)

6. GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

GraphicsWindow’a Giriş

GraphicsWindow’a Giriş
Metinlerle ve Sayılarla çalışmamıza izin veren TextWindow gibi, Small Basic aynı zamanda bir şeyler çizmemizi sağlayan bir GraphicsWindow da sunar.  GraphicsWindow’u görüntüleyecek  komut
GraphicsWindow.Show()
Bu programı çalıştırdığınızda, bildiğimiz siyah metin penceresi yerine, beyaz bir pencerenin açıldığını göreceksiniz. Henüz bu pencerede yapacak fazla bir şey yoktur. Ancak, bu bölümde üzerinde çalışacağımız zemin pencere bu olacak.
Grafik penceresi, görünüşünü isteğiniz gibi ayarlamanıza izin verir. Bu pencerenin başlığını, arka planını ve boyutunu değiştirebilirsiniz.  Bir örnekle açıklayalım.

1.GraphicsWindow.BackgroundColor = "SteelBlue"
2.GraphicsWindow.Title = "Grafik Pencerem"
3.GraphicsWindow.Width = 320
4.GraphicsWindow.Height = 200
5.GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...