While Döngüsü

While döngüsü, bir diğer döngü yöntemidir; bu yöntem, özellikle döngü sayısı önceden bilinmediği zaman faydalıdır. Bir For döngüsü önceden tanımlandığı kadar çalışırken, While döngüsü verilen bir koşul doğru hale gelinceye kadar çalışır.
Aşağıdaki Örneği inceleyelim.
sayi = 200
While (sayi > 1)
    TextWindow.WriteLine(sayi)
     sayi = sayi / 2
EndWhile
ve bu programı çalıştırdığınızda...

For Döngüsü

Örneğin 1’den 3’e kadar sayıları sırayla yazdırmak istediğimizde bunu tek tek yazdırabiliriz. fakat 1’den 10’e kadar yazdırmak istediğimizde bunu tek tek yazdırmak hem zaman alır bazen imkansız olabilir.(sayı 1’den 100000’e) bu tür işlemleri belli yazım kuralları çerçevesinde yazılır.
For i = 1 To 10
   TextWindow.WriteLine(i)
EndFor
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Sonsuz uygulama

Goto ifadesini kullanarak, bilgisayarın bir şeyi istediğiniz defa tekrarlamasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin; ekrandan girilen bir sayının Çift ya da Tek olduğunu ekrana yazan programını, Sonsuza kadar çalıştırabilirsiniz. Pencerenin üst sağ köşesindeki Kapatma (X) düğmesine basarak programı durdurabilirsiniz.
basla:
TextWindow.Write("Bir sayı girin: ")
sayi = TextWindow.ReadNumber()
kalan = Math.Remainder(sayi, 2)
If (kalan = 0) Then
  TextWindow.WriteLine("Sayı Çift Sayı")
Else
  TextWindow.WriteLine("Sayı Tek Sayı")
EndIf
Goto basla
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Dallanma


i = 1
start:
TextWindow.WriteLine(i)
i = i + 1
If (i < 10) Then
      Goto start
EndIf
ve bu programı çalıştırdığınızda, şöyle bir çıktı göreceksiniz: