Kurbağa ile altıgen çizelim

Kurbağa ile altıgen çizelim

TurnRight ve TurnLeft işlemlerine ek olarak, Kurbağanın bir de Turn işlemi vardır. Bu işlem, dönme açısını belirten bir girdi alır. Bu işlem kullanılarak, herhangi bir çokgeni çizmek mümkündür. Aşağıdaki program bir altıgen (altı kenarlı bir çokgen) çizer. (altıgenin 6 kenarı olduğu için döngü 6 kere çalışır. 360 derece 6 ya bölünerek sonuç  60 derece  döndürülür)

1.For i = 1 To 6
2.  Turtle.Move(100)
3.  Turtle.Turn(60)
4.EndFor


Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda, sonucun aşağıdaki şekildeki gibi olacağını görebilirsiniz.