Kurbağa ile keşik çizgi kullanmak

Kurbağa ile keşik çizgi kullanmak
PenUp işlemini çağırarak, kurbağanın çizmemesini sağlayabilirsiniz. Bu, sizin kurbağayı çizim yapmadan ekranda herhangi bir yere hareket ettirebilmenizi sağlar. PenDown işleminin çağrılması, kurbağanın tekrar çizmeye başlamasını sağlayacaktır. Bu, noktalı çizgiler gibi bazı ilginç efektler elde etmek için kullanılabilir. İşte, bunu noktalı çizgili bir çokgen çizmek için kullanan bir program.KenarSayisi = 10
uzunluk = 800 / KenarSayisi
acı = 360 / KenarSayisi
For i = 1 To KenarSayisi
  For j = 1 To 6
    Turtle.Move(uzunluk / 12)
    Turtle.PenUp()
    Turtle.Move(uzunluk / 12)
    Turtle.PenDown()
  EndFor
  Turtle.Turn(acı)
EndFor

Yine,  bu programda da iki döngü var. İçteki döngü, tek bir noktalı çizgi çizer, buna karşılık dıştaki döngü kaç çizgi çizileceğini belirtir. Örneğimizde, kenarSayisi değişkeni için 10 sayısını kullandık ve böylece aşağıdaki şekli elde ettik.
Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda, sonucun aşağıdaki şekildeki gibi olacağını görebilirsiniz.