While Döngüsü

While döngüsü, bir diğer döngü yöntemidir; bu yöntem, özellikle döngü sayısı önceden bilinmediği zaman faydalıdır. Bir For döngüsü önceden tanımlandığı kadar çalışırken, While döngüsü verilen bir koşul doğru hale gelinceye kadar çalışır.
Aşağıdaki Örneği inceleyelim.
sayi = 200
While (sayi > 1)
    TextWindow.WriteLine(sayi)
     sayi = sayi / 2
EndWhile
ve bu programı çalıştırdığınızda...

For Döngüsü

Örneğin 1’den 3’e kadar sayıları sırayla yazdırmak istediğimizde bunu tek tek yazdırabiliriz. fakat 1’den 10’e kadar yazdırmak istediğimizde bunu tek tek yazdırmak hem zaman alır bazen imkansız olabilir.(sayı 1’den 100000’e) bu tür işlemleri belli yazım kuralları çerçevesinde yazılır.
For i = 1 To 10
   TextWindow.WriteLine(i)
EndFor
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Sonsuz uygulama

Goto ifadesini kullanarak, bilgisayarın bir şeyi istediğiniz defa tekrarlamasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin; ekrandan girilen bir sayının Çift ya da Tek olduğunu ekrana yazan programını, Sonsuza kadar çalıştırabilirsiniz. Pencerenin üst sağ köşesindeki Kapatma (X) düğmesine basarak programı durdurabilirsiniz.
basla:
TextWindow.Write("Bir sayı girin: ")
sayi = TextWindow.ReadNumber()
kalan = Math.Remainder(sayi, 2)
If (kalan = 0) Then
  TextWindow.WriteLine("Sayı Çift Sayı")
Else
  TextWindow.WriteLine("Sayı Tek Sayı")
EndIf
Goto basla
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Dallanma


i = 1
start:
TextWindow.WriteLine(i)
i = i + 1
If (i < 10) Then
      Goto start
EndIf
ve bu programı çalıştırdığınızda, şöyle bir çıktı göreceksiniz:

Çift ya da Tek

Şimdi  If..Then..Else..EndIf ifadesini bildiğimize göre, verilen bir sayının tek mi, çift mi olduğunu söyleyecek bir program yazalım.
TextWindow.Write("Bir sayı girin: ")
Sayi = TextWindow.ReadNumber() 


kalan = Math.Remainder(Sayi, 2) 


If (kalan = 0) Then
    TextWindow.WriteLine("Sayı Çift Sayı")
Else
    TextWindow.WriteLine("Sayı Tek Sayı")
EndIf
ve bu programı çalıştırdığınızda, şöyle bir çıktı göreceksiniz:

Koşullar

genel bir Merhaba Dünya sözü yerine, günün saatine bağlı olarak, Günaydın Dünya ya da İyi Akşamlar Dünya desek daha hoş olmaz mıydı? bilgisayara saat öğlen 12:00’den önceyse Günaydın Dünya ve 12:00’den sonraysa İyi Akşamlar Dünya dedirteceğiz.
If (Clock.Hour < 12) Then
    TextWindow.WriteLine("Günaydın Dünya")
EndIf

If (Clock.Hour >= 12) Then
    TextWindow.WriteLine("İyi Akşamlar Dünya")
EndIf
Programı ne zaman çalıştırdığınıza bağlı olarak, aşağıdaki çıktılardan birisini göreceksiniz:

Basit Bir Sıcaklık Dönüştürücüsü

Fahrenhayt cinsinden sıcaklıkları Santigrada çevirmek için, C=5(F-32)/5 formülünü kullanacağız.

İlk olarak, kullanıcıdan sıcaklığı Fahrenhayt cinsinden alacak ve bunu bir değişkende saklayacağız. Kullanıcıdan gelen sayıları okumamızı sağlayan özel bir işlem vardır ve bu da; TextWindow.ReadNumber
TextWindow.Write("Sıcaklığı Fahrenhayt cinsinden girin: ")
fahr = TextWindow.ReadNumber()

Yazı Rengi

Yazının Rengini Belirlemek


1 TextWindow.ForegroundColor = "Yellow" 
2 TextWindow.WriteLine("Merhaba Dünya")
3 Program.Delay(5000)
4 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.

1. satırda  yazı rengi sarı renk olarak ayarlanıyor. burada rengi tırnak içerisine yazıyoruz. diğer renkleride kullanabilirsiniz.

Klavyeden veri girmek

Ders4
1 TextWindow.Write("Adınızı Giriniz...:")
2 adi=TextWindow.Read()
3 TextWindow.WriteLine("Merhaba :"+adi)
4 Program.Delay(5000)
5 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.
1. satırda ekrana "Adınızı Giriniz...:" mesajı yazdırılıyor. ve imleç yazlılan mesajın sonunda
2. satırda adi değişkenine klavyeden bir veri girilmesi isteniyor.(klavyeden veri Enter tuşuna basana kadardır)
3. satırda ise ekrana Merhaba yazdırılıp, adi değişkeni yazdırılıyor.(adi değişkenine bir önceki satırda klavyeden herhangi bir değer girilmişti)
4. satırdaki komut ile programımız 5 saniye bekletiliyor.
Burada delay komutu programı geçici bir süre durdurmaya yarar. 1 saniye =delay(1000) demektir.
Bilgisayar verilen komutları çok hızlı bir şekilde yapar. Bizde yapılan işlemleri görmek istediğimiz için programı 5 saniye durduruyoruz, isterseniz siz bu süreyi azaltabilir veya artırabilirsiniz. 
5. satırdaki komut ile yazdığımız program kapatılıyor. (bu komutu kullanmazsak  yazdığımız programı kapatmak için klavyeden herhangi bir tuşa basmalıyız.)

Ekrana Yazı Yazdırmak

Ders1
1 TextWindow.Write("ilk defa program yazıyorum")
2 Program.Delay(5000)
3 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.

yukarıda üç satırlık bir program var.
1. satırda ekrana yazı yazdırılıyor. Ekrana yazdırılması istenen mesaj tırnak içerisine yazılıyor.
2. satırdaki komut ile programımız 5 saniye bekletiliyor.
Burada delay komutu programı geçici bir süre durdurmaya yarar. 1 saniye =delay(1000) demektir.
Bilgisayar verilen komutları çok hızlı bir şekilde yapar. Bizde yapılan işlemleri görmek istediğimiz için programı 5 saniye durduruyoruz, isterseniz siz bu süreyi azaltabilir veya artırabilirsiniz. 
3. satırdaki komut ile yazdığımız program kapatılıyor. (bu komutu kullanmazsak  yazdığımız programı kapatmak için klavyeden herhangi bir tuşa basmalıyız.)

Small Basic çalışma ekranı

Yukarıda Small Basic programından bir görüntü görmektesiniz.
1: Program kodlarımızı yazdığımız yer
2: Programın araç çubuğunun olduğu yer
3: yazılan komutla ilgili bilgilerin geleceği yardım penceresi.
Not: unutmayın programı çalıştırmak için ya araç çubuğundan çalıştır yada klavyeden F5 tuşu