Rasgeleleştirmek

Rasgeleleştirmek
ekranın değişik yerlerine rastgele renklerle oluşan noktaları oluşturan program yazalım.
1.GraphicsWindow.Width = 200
2.GraphicsWindow.Height = 200
3.GraphicsWindow.BackgroundColor = "Black"
4.For i = 1 To 300
5.GraphicsWindow.BrushColor = GraphicsWindow.GetRandomColor()
6.x = Math.GetRandomNumber(200)
7.y = Math.GetRandomNumber(200)
8.GraphicsWindow.FillEllipse(x, y, 10, 10)
9. EndFor
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Yukarıdaki Programımızı açıklayalım
1.komut ile grafik penceresinin genişliği 200 birim olarak belirleniyor.
2.komut ile grafik penceresinin yüksekliği 200 birim olarak belirleniyor.
3.komut ile grafik penceresinin arka zemin rengi siyah olarak belirleniyor.
4. komut ile bir döngü başlatılıyor. Bu döngü 1 den başlayıp  300 kadar devam ediyor. Döngü 9 komutta sona eriyor.
5. komut ile fırçanın rengi rastgele bir renk oluyor.
6.komut ile x değişkenine rastgele sayı atanıyor.( Bu sayı 1 ile 200 arasındadır.)
7. komut ile y değişkenine rastgele sayı atanıyor.( Bu sayı 1 ile 200 arasındadır.)
8.komut ile x ve y koordinatlarına yüksekliği  10 genişliği 10 bir elips(yani bir daire) çizdiriliyor.(x sağ kenardan uzaklık, y yukarıdan uzaklık)
9.komut ile döngü sonlandırılıyor.