İç İçe Dikdörtgenler

İç İçe Dikdörtgenler
Bir döngü içerisinde boyutları gittikçe artan dikdörtgenler çizeceğiz.
1.GraphicsWindow.BackgroundColor = "Black"
2.GraphicsWindow.PenColor = "Red"
3.GraphicsWindow.Width = 300
4.GraphicsWindow.Height = 300
5.For i = 1 To 100 Step 5
6.GraphicsWindow.DrawRectangle(150-i, 150-i, i*2, i*2)
7.EndFor
8.GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...

Yukarıdaki Programımızı açıklayalım
      1.komut ile grafik penceresinin arka zemin rengi siyah olarak belirleniyor.
2.komut ile içi boş çerçevenin rengi kırmızı olarak belirleniyor.
3.komut ile grafik penceresinin genişliği 300 birim olarak belirleniyor.
4.komut ile grafik penceresinin yüksekliği 300 birim olarak belirleniyor.
5.komut ile bir döngü başlatılıyor. Bu döngü 1 den başlayıp 5’er 5’er devam edip  100 kadar devam ediyor. Döngü 7 komutta sona eriyor.
6.komut ile ekrana i değişkenin değerine göre ekrana kare çizdiriliyor.( GraphicsWindow.DrawRectangle(sağdan uzaklık, yukarıdan uzaklık, dikdörtgenin genişliği, dikdörtgenin yüksekliği))
7.komut ile döngü sonlandırılıyor.
8.komut ile ile grafik penceresi ekranda gösteriliyor.


Değişik bir örnek verelim…

Yukarıdaki örneği zenginleştirelim


GraphicsWindow.BackgroundColor = "Black"
GraphicsWindow.Width = 300
GraphicsWindow.Height = 300
start:
GraphicsWindow.PenColor = GraphicsWindow.GetRandomColor()
For i = 1 To 100 Step 5
  GraphicsWindow.DrawRectangle(150 - i, 150 - i, i * 2, i * 2)
Program.Delay(15)
EndFor
Goto start
 GraphicsWindow.Show()
ve bu programı çalıştırdığınızda...