Çift ya da Tek

Şimdi  If..Then..Else..EndIf ifadesini bildiğimize göre, verilen bir sayının tek mi, çift mi olduğunu söyleyecek bir program yazalım.
TextWindow.Write("Bir sayı girin: ")
Sayi = TextWindow.ReadNumber() 


kalan = Math.Remainder(Sayi, 2) 


If (kalan = 0) Then
    TextWindow.WriteLine("Sayı Çift Sayı")
Else
    TextWindow.WriteLine("Sayı Tek Sayı")
EndIf
ve bu programı çalıştırdığınızda, şöyle bir çıktı göreceksiniz:


Bir sayi girin: 8768
Sayı Çift Sayı
Press any key to continue...

Bu programda, yeni bir faydalı işlem olan Math.Remainder işlemini tanıttık. Ve evet, belki de anlamış olduğunuz gibi, Math.Remainder ilk sayıyı ikinci sayıya bölecek ve sonra kalanını verecektir.

kalan ya sıfırdır yada bir dir. sıfır olaması durumunda sayı çifttir kalanın bir olması ise sayının tek olduğunu gösterir.

If komutuyla kalan değişkeni sıfıra eşit mi diye kontrol ediliyor.  kalanın sıfır olması durumunda ekrana "Sayı Çift Sayı" yazdırılır. eğer kalan sıfır değilse Else den sonraki komut ile  ekrana "Sayı Tek Sayı" yazdırılır ve EndIf ile koşul sonlandırılır.