Ekrana Yazı Yazdırmak

Ders1
1 TextWindow.Write("ilk defa program yazıyorum")
2 Program.Delay(5000)
3 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.

yukarıda üç satırlık bir program var.
1. satırda ekrana yazı yazdırılıyor. Ekrana yazdırılması istenen mesaj tırnak içerisine yazılıyor.
2. satırdaki komut ile programımız 5 saniye bekletiliyor.
Burada delay komutu programı geçici bir süre durdurmaya yarar. 1 saniye =delay(1000) demektir.
Bilgisayar verilen komutları çok hızlı bir şekilde yapar. Bizde yapılan işlemleri görmek istediğimiz için programı 5 saniye durduruyoruz, isterseniz siz bu süreyi azaltabilir veya artırabilirsiniz. 
3. satırdaki komut ile yazdığımız program kapatılıyor. (bu komutu kullanmazsak  yazdığımız programı kapatmak için klavyeden herhangi bir tuşa basmalıyız.)Ders2
TextWindow.Write("Merhaba ")
TextWindow.Write("Dünya ")
Program.Delay(5000)
Program.End()
yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.

Ders3
TextWindow.WriteLine("Merhaba ")
TextWindow.WriteLine("Dünya ")
Program.Delay(5000)
Program.End()
yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.

Ders2 ve Ders3 komutlarını çalıştırdığımız zaman ekrana Merhaba dünya yazar.
Aralarındaki fark ise yazdırma komutlarından kaynaklanmaktadır.
Write yazdırma komutu ile ekrana yazdırma işlemi bitince imleç yazının sonuna gelir.
WriteLine yazdırma komutu ile ekrana yazdırma işlemi bitince imleç bir alt satıra geçer. 

ders2 de
1. satırdaki komut ile ekrana Merhaba yazdırılır ve imleç Merhaba yazısının sonunda bekler.
2. satırdaki komut ile ekrana Dünya yazdırılır ve imleç Dünya yazısının sonunda bekletilir.
3. satırdaki komut ile program 5 saniye bekletilir.
4. satırdaki komut ile program kapatılır.
Merhaba Dünya

ders3 de
1. satırdaki komut ile ekrana Merhaba yazdırılır ve imleç Merhaba yazısının bir alt satırında bekler.
2. satırdaki komut ile ekrana Dünya yazdırılır ve imleç Dünya yazısının bir alt satırında bekletilir.
3. satırdaki komut ile program 5 saniye bekletilir.
4. satırdaki komut ile program kapatılır.
Merhaba
Dünya