Yazı Rengi

Yazının Rengini Belirlemek


1 TextWindow.ForegroundColor = "Yellow" 
2 TextWindow.WriteLine("Merhaba Dünya")
3 Program.Delay(5000)
4 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.

1. satırda  yazı rengi sarı renk olarak ayarlanıyor. burada rengi tırnak içerisine yazıyoruz. diğer renkleride kullanabilirsiniz.

(Black
Blue
Cyan
Gray
Green
Magenta
Red
White
Yellow
DarkBlue
DarkCyan
DarkGray
DarkGreen
DarkMagenta
DarkRed
DarkYellow)
2. satırda ise ekrana Merhaba yazdırılıp
3.Burada delay komutu programı geçici bir süre durdurmaya yarar. 1 saniye =delay(1000) demektir.
Bilgisayar verilen komutları çok hızlı bir şekilde yapar. Bizde yapılan işlemleri görmek istediğimiz için programı 5 saniye durduruyoruz, isterseniz siz bu süreyi azaltabilir veya artırabilirsiniz. 
4. satırdaki komut ile yazdığımız program kapatılıyor. (bu komutu kullanmazsak  yazdığımız programı kapatmak için klavyeden herhangi bir tuşa basmalıyız.)