Basit Bir Sıcaklık Dönüştürücüsü

Fahrenhayt cinsinden sıcaklıkları Santigrada çevirmek için, C=5(F-32)/5 formülünü kullanacağız.

İlk olarak, kullanıcıdan sıcaklığı Fahrenhayt cinsinden alacak ve bunu bir değişkende saklayacağız. Kullanıcıdan gelen sayıları okumamızı sağlayan özel bir işlem vardır ve bu da; TextWindow.ReadNumber
TextWindow.Write("Sıcaklığı Fahrenhayt cinsinden girin: ")
fahr = TextWindow.ReadNumber()
Fahrenhayt cinsinden sıcaklığı bir değişkende sakladıktan sonra, bunu şu şekilde Santigrada çevirebiliriz
celsius = 5 * (fahr - 32) / 9
Parantezler bilgisayara ilk önce fahr – 32 değerini hesaplamasını ve sonra kalan işlemlere devam etmesini söyler. Şimdi, tüm yapmamız gereken, sonucu kullanıcıya göstermektir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, şu programı elde ederiz:

TextWindow.Write("Sıcaklığı Fahrenhayt cinsinden girin: ")
fahr = TextWindow.ReadNumber()
celsius = 5 * (fahr - 32) / 9
TextWindow.WriteLine("Santigrat cinsinden sıcaklık " + celsius)

Program.Delay(5000)
Program.End()

Yukarıdaki kodları programıza yazalım ve F5 tuşuna başalım.