Klavyeden veri girmek

Ders4
1 TextWindow.Write("Adınızı Giriniz...:")
2 adi=TextWindow.Read()
3 TextWindow.WriteLine("Merhaba :"+adi)
4 Program.Delay(5000)
5 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.
1. satırda ekrana "Adınızı Giriniz...:" mesajı yazdırılıyor. ve imleç yazlılan mesajın sonunda
2. satırda adi değişkenine klavyeden bir veri girilmesi isteniyor.(klavyeden veri Enter tuşuna basana kadardır)
3. satırda ise ekrana Merhaba yazdırılıp, adi değişkeni yazdırılıyor.(adi değişkenine bir önceki satırda klavyeden herhangi bir değer girilmişti)
4. satırdaki komut ile programımız 5 saniye bekletiliyor.
Burada delay komutu programı geçici bir süre durdurmaya yarar. 1 saniye =delay(1000) demektir.
Bilgisayar verilen komutları çok hızlı bir şekilde yapar. Bizde yapılan işlemleri görmek istediğimiz için programı 5 saniye durduruyoruz, isterseniz siz bu süreyi azaltabilir veya artırabilirsiniz. 
5. satırdaki komut ile yazdığımız program kapatılıyor. (bu komutu kullanmazsak  yazdığımız programı kapatmak için klavyeden herhangi bir tuşa basmalıyız.)


Ders5
1 TextWindow.Write("Birinci sayıyı giriniz..:")
2 sayi1=TextWindow.ReadNumber()
3 TextWindow.Write("İkinci Sayıyı giriniz...:")
4 sayi2=TextWindow.ReadNumber()
5 toplam=sayi1+sayi2
TextWindow.WriteLine("toplam :"+toplam)
7 Program.Delay(5000)
8 Program.End()

yuıkarıdaki komutları small basic programına yazalım ve f5 tuşuna basalım.
1. satırda ekrana "Birinci sayıyı giriniz...:" mesajı yazdırılıyor. ve imleç yazlılan mesajın sonunda
2. satırda sayi1 değişkenine klavyeden bir sayı girilmesi isteniyor.(ReadNumber)(klavyeden Enter tuşuna basana kadardır)
3. satırda ekrana "İkinci sayıyı giriniz...:" mesajı yazdırılıyor. ve imleç yazlılan mesajın sonunda
4. satırda sayi2 değişkenine klavyeden bir sayı girilmesi isteniyor.(ReadNumber)(klavyeden Enter tuşuna basana kadardır)
5. sayi1 ve sayi2 değişkenleri toplanıp sonucu toplam değişkenine aktarılıyor.   
6. satırda ise ekrana "toplam" Mesajı yazdırılıp, toplam değişkeni de yazdırılıyor.
7. satırdaki komut ile programımız 5 saniye bekletiliyor.
Burada delay komutu programı geçici bir süre durdurmaya yarar. 1 saniye =delay(1000) demektir.
Bilgisayar verilen komutları çok hızlı bir şekilde yapar. Bizde yapılan işlemleri görmek istediğimiz için programı 5 saniye durduruyoruz, isterseniz siz bu süreyi azaltabilir veya artırabilirsiniz. 
8. satırdaki komut ile yazdığımız program kapatılıyor. (bu komutu kullanmazsak  yazdığımız programı kapatmak için klavyeden herhangi bir tuşa basmalıyız.)