Dallanma


i = 1
start:
TextWindow.WriteLine(i)
i = i + 1
If (i < 10) Then
      Goto start
EndIf
ve bu programı çalıştırdığınızda, şöyle bir çıktı göreceksiniz:


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Press any key to continue...

Yukarıdaki programda, i değişkenine 1 değerini atadık. Ve sonra, iki nokta üst üste (:) ile biten yeni bir ifade ekledik.
start: 
Bu, bir etiket olarak adlandırılır. Etiketler, bilgisayarın anlayabildiği yer imleri gibidir. Yer imini istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz ve her biri farklı adlandırılmış olması koşuluyla, programınıza istediğiniz kadar etiket ekleyebilirsiniz.

Buradaki bir diğer ilginç ifade de şudur:
i=i+1
Bu yalnızca bilgisayara i değişkenine 1 eklemesini ve onu tekrar i değişkenine atamasını söyler. Yani, i’nin değeri bu ifadeden önce 1 ise, ifade çalıştırıldıktan sonra 2 olacaktır.

sonraki komut ise
If (i < 10) Then 
     Goto start
EndIf
Bu, bilgisayara i’nin değeri 10’dan küçükse, ifadeleri start yer iminden başlayarak uygulamasını söyleyen bölümdür.