For Döngüsü

Örneğin 1’den 3’e kadar sayıları sırayla yazdırmak istediğimizde bunu tek tek yazdırabiliriz. fakat 1’den 10’e kadar yazdırmak istediğimizde bunu tek tek yazdırmak hem zaman alır bazen imkansız olabilir.(sayı 1’den 100000’e) bu tür işlemleri belli yazım kuralları çerçevesinde yazılır.
For i = 1 To 10
   TextWindow.WriteLine(i)
EndFor
ve bu programı çalıştırdığınızda...


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Press any key to continue...

yukarıdaki programı açıklayalım
For döngüsü içerisinde i değişkeni tanımlanıp i değişkenine 1 atanıyor. ve i değişkeni 10 olana kadar
TextWindow.WriteLine(i) komutu çalıştırılıyor.
burada Step belirtilmediği için i değişkeni her seferinde 1 artırılıyor.
yani burada

i değişkeni ilk önce tanımlanıp i'ye 1 atanıyor ve
TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 1 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 2  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 2 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 3  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 3 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 4  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 4 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 5  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 5 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 6  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 6 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 7  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 7 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 8  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 8 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 9  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 9 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 10  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 10 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 11  oluyor
Burada Artık i 10 dan büyük olduğu için for döngüsü sonlandırılıyor.
 Bir başka Örnek verelim

For i = 20 To 30 Step 2
   TextWindow.WriteLine(i)
EndFor
ve bu programı çalıştırdığımızda

20
22
24
26
28
30
Press any key to continue...
yukarıdaki programı açıklayalım
For döngüsü içerisinde i değişkeni tanımlanıp i değişkenine 20 atanıyor. ve i değişkeni 30 olana kadar
TextWindow.WriteLine(i) komutunun çalışması isteniyor
burada Step 2 komutu ile i her döngü sonunda 2 artırılıyor.

yani burada
i değişkeni ilk önce tanımlanıp i'ye 20 atanıyor ve
TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 20 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 2 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 22  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 22 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 2 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 24  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 24 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 2 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 26  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 26 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 2 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 28  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 28 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 2 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 30  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 30 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 2 artırılıyor ve i'nin yeni değeri 32  oluyor
Burada Artık i 30 dan büyük olduğu için for döngüsü sonlandırılıyor.Bir başka Örnek verelim

For i = 5 To 1 Step -1
   TextWindow.WriteLine(i)
EndFor
ve bu programı çalıştırdığımızda

5
4
3
2
1
Press any key to continue...
yukarıdaki programı açıklayalım
For döngüsü içerisinde i değişkeni tanımlanıp i değişkenine 5 atanıyor. ve i değişkeni 1 olana kadar
TextWindow.WriteLine(i) komutunun çalışması isteniyor
burada Step -1 komutu ile i her döngü sonunda 1 azaltılıyor.

yani burada
i değişkeni ilk önce tanımlanıp i'ye 5 atanıyor ve
TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 5 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 azaltılıyor ve i'nin yeni değeri 4  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 4 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 azaltılıyor ve i'nin yeni değeri 3  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 3 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 azaltılıyor ve i'nin yeni değeri 2  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 2 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 azaltılıyor ve i'nin yeni değeri 1  oluyor

TextWindow.WriteLine(i) komutu ile ekrana 1 yazdırılıyor
EndFor a geldiğinde i değişkeni 1 azaltılıyor ve i'nin yeni değeri 0  oluyor
Burada Artık i 1 dan küçük olduğu için for döngüsü sonlandırılıyor.