Sonsuz uygulama

Goto ifadesini kullanarak, bilgisayarın bir şeyi istediğiniz defa tekrarlamasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin; ekrandan girilen bir sayının Çift ya da Tek olduğunu ekrana yazan programını, Sonsuza kadar çalıştırabilirsiniz. Pencerenin üst sağ köşesindeki Kapatma (X) düğmesine basarak programı durdurabilirsiniz.
basla:
TextWindow.Write("Bir sayı girin: ")
sayi = TextWindow.ReadNumber()
kalan = Math.Remainder(sayi, 2)
If (kalan = 0) Then
  TextWindow.WriteLine("Sayı Çift Sayı")
Else
  TextWindow.WriteLine("Sayı Tek Sayı")
EndIf
Goto basla
ve bu programı çalıştırdığınızda...


Bir sayi girin: 3456
Sayi Çift sayı
Bir sayi girin: 23536
Sayi Çift sayı
Bir sayi girin: 56389
Sayi Tek sayı

Yukarıdaki program sonsuza kadar çalışır siz Pencerenin üst sağ köşesindeki Kapatma (X) düğmesine basarak programı durdurabilirsiniz.

basla: 
basla diye etiket veriliyor...

daha sonra program kodları yazılıyor.

ve..
Goto basla
komutuyla tekrar basla etiketinin oradan program kodları çalıştırılıyor.