While Döngüsü

While döngüsü, bir diğer döngü yöntemidir; bu yöntem, özellikle döngü sayısı önceden bilinmediği zaman faydalıdır. Bir For döngüsü önceden tanımlandığı kadar çalışırken, While döngüsü verilen bir koşul doğru hale gelinceye kadar çalışır.
Aşağıdaki Örneği inceleyelim.
sayi = 200
While (sayi > 1)
    TextWindow.WriteLine(sayi)
     sayi = sayi / 2
EndWhile
ve bu programı çalıştırdığınızda...

200
100
50
25
12.5
6.25
3.125
1,5625
Press any key to continue...

Yukarıdaki Programımızı açıklayalım
ilk önce sayi değişkeni tanımlanıyor ve sayi değişkenine 200 değeri atanıyor.
sayi değişkeni 1’den büyük olduğu sürece While döngüsünü çalıştırıyoruz. Döngünün içinde, sayıyı yazdırıyoruz ve sonra da ikiye bölüp, yarısını buluyoruz. Ve beklendiği şekilde, programın çıktısı birbiri ardına yarıya inen sayılar oluyor.

Bu programı For döngüsünü kullanarak yazmak gerçekten zor olurdu, çünkü döngünün kaç kez çalışması gerektiğini bilemezdik. Bir While döngüsü ile, bir koşulu kontrol etmek ve bilgisayara döngüyü sürdürmesini ya da bırakmasını söylemek kolaydır.